<$BlogRSDURL$>
.


Tuesday, April 13, 2010

 
نیستی

مشت به جان می کوبیدم و سر به ساحل
و می نوشتم به روی تمام صخره ها
هر کجا می روی برو
ولی فقط باش

یادت هست؟
نیستی

|

Powered by Blogger Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com