<$BlogRSDURL$>
.


Wednesday, October 13, 2004

 
تنبيه


يك چشم من اندر غم دلدار گِريست

چشم دگرم حسود بود و نَگِريست
چون روز وصال آمد او را بستم
گفتم :‌«نَگِريستي! نَشايد نِگَريست»ا


|

Powered by Blogger Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com