<$BlogRSDURL$>
.


Friday, October 22, 2004

 
راه حل

ما که دستمون بگی نگی خوب شده! از دعاهای خالصانه شما دوستان عزیز که بین 2 نافله شبانه برام طلب بهبودی از درگاه خداوند کردید چیزی جز این نمی شد نتیجه گرفت. راستش دیگه آوازه اینکه هر روز یه بلایی سر من میاد به کره مریخ هم رسیده. صد البته همه هم می دونن نخودسیاه از بادمجون بم هم پر رو تره و به این زودیا غزل رو نمی خونه و هر بار با توپ پر تر بر می گرده!ا
ما که هر چه کردیم که مواظب باشیم چیزی نشه بهمون نشد که نشد. حالا به سبک اون مسابقه معروف ما هم یه سوال مطرح می کنیم ببینیم کی میتونه یه جواب قابل اجرا براش پیدا کنه! ا
به نظر شما راه حل مشکل زیاد بلا سر نخودسیاه اومدن در همین جای دنیا که پیدا کردینش و هر روز بلاهای جدید که بهش نازل میشه رو می بینید چیه؟
ولی این سوال چرا این مدلیه؟ خوب عرض میشه که قرار شد به سبک اون مسابقه هه باشه! اون مسابقه هم همین مسابقه ایه که الان ماجراشو میگم.ا
میگن ازطرف یه سازمان بین المللی یه مسابقه برگذار شده بود و مردم دنیا باید به این مسئله جواب می دادن که : صادقانه نظر خودتون رو در مورد راه حل مشکل کمبود مواد غذایی در جاهای دیگه جهان بنویسید؟
خوب جایزه بزرگ بود و طبیعتاٌ جوابهای زیادی رسید. اما بعد از بررسی جوابها نتیجه اینطور اعلام شد:ا
جواب های مردم اروپای غربی قابل اجرا نبودند چون مردم این منطقه دنیا اصلاٌ نمی دونستند که کمبود چیه
جواب های مردم اروپای شرقی قابل اجرا نبودند چون مردم این منطقه دنیا اصلاٌ نمی فهمیدند که صداقت چیه
جواب های مردم چین قابل اجرا نبودند چون مردم این منطقه دنیا اصلاٌ نمی دونستند که نظر دادن چیه
جواب های مردم خاور میانه قابل اجرا نبودند چون مردم این منطقه دنیا اصلاٌ نمی دونستند که راه حل چیه
جواب های مردم آمریکا قابل اجرا نبودند چون مردم این منطقه دنیا اصلاٌ نمی دونستند که جاهای دیگه جهان یعنی کجاها
جواب های مردم افریقا قابل اجرا نبودند چون مردم این منطقه دنیا اصلاٌ نمی دونستند که مواد غذایی چیه
راستی تا یادم نرفته! قراره یه اتفاق زیادی مهم بیافته. اگه بشه که بیافته نخودسیاه سپید بخت میشه! دعا کنید که بشه که بیافته!ا

|

Powered by Blogger Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com